Het opzetten van een financiële administratie is een belangrijk moment. Een goede administratie moet u op elk moment de informatie en het inzicht geven die u nodig heeft, en daarom is het van belang dat uw administratie goed is opgezet. Voordat wij uw administratie gaan wij met u in overleg en kunnen wij het beste bepalen hoe de financiële administratie van uw bedrijf ingericht kan worden. Wilt u de feitelijke uitvoering van de administratie door ons laten uitvoeren, dan is dat uiteraard mogelijk. Samen met u bekijken we hoe we dit zo effectief mogelijk kunnen uitvoeren. Uiteraard kunt u periodiek een overzicht krijgen van de financiële situatie van uw onderneming. Deze zullen wij met u doornemen en waar mogelijk ook van advies voorzien.

Online zelf boekhouden

Uiteraard kunt u bij ons ook zelf online boekhouden. De medewerkers van ons kantoor zijn gespecialiseerd in diverse online boekhoudpakketten, en kunnen u daarover van advies voorzien. Samen met u bekijken we wie welke werkzaamheden op zich neemt. Dat kan zijn van het voeren van een deel van de administratie, tot enkel alleen een controlerende en adviserende rol.